Peyzaj projesi, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının; belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel tanımlı (karayolları, turizm alanları, koruma alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir.

Yapı dışında kalan ve yapı yakın çevresi alanlarda bilim, mühendislik ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlar, teknikler göz önünde bulundurularak hizmet sınıflar için belirlenen süre içinde proje üretim süreci gerçekleşir.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, çevre düzeni planları, nazım planları ve imar planlarında açık/yeşil alanlar, aktif / pasif rekreasyon amaçlı planlarda, planlama alanlarında peyzaj projesi peyzaj mimarlığı hizmet sınıflarına göre saptanmaktadır.

Alan planlamasında mülkiyet sınırları, alana erişimi, binanın büyüklüğü, düzenlenmesi ve yönünün belirlenmesi, kent dokusu içinde uygunluğu ve peyzajı, otopark göz önünde bulundurulur.

Peyzajda vaziyet planı genellikle mimari planı, binaların konumu, bina ayak izi, travelways, otopark, drenaj tesisleri, sıhhi kanalizasyon hatları, su hatları, yollar, aydınlatma ve peyzajı gösterir.